Cá tra Fillets – IQF

– Cá tra là 1 trong các loài của họ cá Tra (Pagasiidae) có ở hạ lưu sông Mêkông (Cửu Long) địa phận Việt Nam.

– Theo hệ thống phân loại, cá Tra được xếp như sau:

– Bộ cá Nheo (Siluormes)s)

– Họ cá tra (Pangasiidae)