Trang chủ                  
 Tin tức                    
 Quan hệ cổ đông         
 Sản phẩm chính     
 Sản phẩm                  
 Hàng giá trị gia tăng
 Hàng xuất sang Nga
 Qui trình nuôi cá     
 Qui trình chế biến     
 Thiết kế bao bì      
 Công thức làm món ăn
Giao hàng    
 T.Phần dinh dưỡng
 Giấy chứng nhận        
 HACCP                       
 Hình sản phẩm      
 Hình hội họp       
 Tài liệu Download
 Tài liệu tham khảo
 Sơ đồ website                
 Giới thiệu                  
 Liên hệ                
 
Liên Hệ Trực Tuyến
 
        (84) 76 3932 821
        (84) 76 3931 000
      clfish@vnn.vn
  
          Ms.Ngoc
  
          Ms.Qui
  
          Ms.Nhung

Đang truy cập
1
Lần truy cập thứ
7240667
 
 
 
   Sản Phẩm Chính    Top 10 Doanh nghiệp XK cá tra hàng đầu VN 5 tháng đầu năm   Giá xuất khẩu cá tra 4 tháng đầu năm có xu hướng tăng    Ngày 4/6 diễn ra Hội thảo Dự báo ngành thủy sản Việt Nam Visio 2011   An Giang: Giá cá tra tăng cao, người dân lại đào ao nuôi cá   
 • CÁ TRA FILLETS - IQF
 • - Thịt trắng, không da, không xương, không dè

  - Mạ băng : 10%; 15%; 20%

  - Kích cỡ: 120/170; 170/220; 220+ (gr/pc)

  - Đóng gói: IQF 1kg/túi PE + có nhãn, 10 kg/thùng chính có dây đai

  - Số lượng: 20' FCL khoảng 1.100 thùng; 40' FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • CÁ TRA FILLETS - IQF
 • - Thịt trắng, không da, không xương, không dè

  - Mạ băng : 10%; 15%; 20%

  - Kích cỡ: 120/170; 170/220; 220+ (gr/pc)

  - Đóng gói: IQF 2,5kg/túi PE + có nhãn, 10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20' FCL khoảng 1.100 thùng; 40' FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • CÁ TRA FILLETS - IQF
 • - Thịt trắng, không da, không xương, không dè

  - Mạ băng : 10%; 15%; 20%

  - Kích cỡ: 120/170; 170/220; 220+ (gr/pc)

  - Đóng gói: IQF 10kg/túi PE + có nhãn, 10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20' FCL khoảng 1.100 thùng; 40' FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • CÁ TRA FILLETS - SHATTER PACKED
 • - Thịt trắng, không da, không xương, không dè

  - Trọng lượng tịnh 90%, 10% mạ băng (hoặc % mạ băng theo yêu cầu)

  - Kích cỡ: 120/170; 170/220; 220+ (gr/pc) (từ 220 gr đến 300 gr/pc)

  - Kích thước Block : (L) 545mm x (W )250mm x (H) 40mm

  - Đóng gói: Block Interleaved, túi PE xanh, 2x5 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20' FCL khoảng 1.100 thùng; 40' FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • CÁ TRA FILLETS - IQF
 • - Thịt hồng, không xương, không da, không dè

  - Mạ băng : 10%; 15%; 20%

  - Kích thước: 120/170; 170/220; 220+ (gr/pc)

  - Đóng gói: IQF 1kg/túi PE + có nhãn, 10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20' FCL khoảng 1.100 thùng; 40' FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • CÁ TRA FILLETS - IQF
 • - Thịt hồng, không xương, không da, không dè

  - Mạ băng : 10%; 15%; 20%

  - Kích cỡ: 120/170; 170/220; 220+ (gr/pc)

  - Đóng gói: IQF 2,5kg/túi PE + có nhãn, 10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20' FCL khoảng 1.100 thùng; 40' FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • CÁ TRA FILLETS - IQF
 • - Thịt hồng, không xương, không da, không dè

  - Mạ băng : 10%; 15%; 20%

  - Kích cỡ: 120/170; 170/220; 220+ (gr/pc)

  - Đóng gói: IQF 10kg/túi PE + có nhãn, 10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20' FCL khoảng 1.100 thùng; 40' FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • CÁ TRA FILLETS - IQF
 • - Thịt vàng nhẹ, không da, không xương, không dè

  - Mạ băng : 30%; 35%; 40%

  - Kích cỡ: 120/170; 170/220; 220+ (gr/pc)

  - Đóng gói: IQF 800gr/túi PE + có nhãn, 10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20' FCL khoảng 1.100 thùng; 40' FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • CÁ TRA FILLETS - IQF
 • - Thịt vàng nhẹ, không da, không xương, không dè

  - Mạ băng : 30%; 35%; 40%

  - Kích cỡ: 120/170; 170/220; 220+ (gr/pc)

  - Đóng gói: IQF 1kg/túi PE + có nhãn, 10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20' FCL khoảng 1.100 thùng; 40' FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • CÁ TRA FILLETS - IQF
 • - Thịt vàng nhẹ, không da, không xương, không dè

  - Mạ băng : 30%; 35%; 40%

  - Kích cỡ: 120/170; 170/220; 220+ (gr/pc)

  - Đóng gói: IQF 2,5kg/túi PE + có nhãn, 10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20' FCL khoảng 1.100 thùng; 40' FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

  Click on ...
 • CÁ TRA FILLETS - IQF
 • - Thịt vàng nhẹ, không da, không xương, không dè

  - Mạ băng : 30%; 35%; 40%

  - Kích cỡ: 120/170; 170/220; 220+ (gr/pc)

  - Đóng gói: IQF 10kg/túi PE + có nhãn, 10 kgs/thùng chính có dây đai

  - Số lượng:  20' FCL khoảng 1.100 thùng; 40' FCL khoảng 2.200 thùng (+/-10%)

  Click on ...
   
   

  |Trang chủ |  Tin tức |  Tài liệu |  Sản phẩm chính |  Sản phẩm |  Hàng giá trị gia tăng |  Hàng xuất sang Nga |  Qui trình nuôi cá |

   | Qui trình chế biến |  Thiết kế bao bì |  Thành phần dinh dưỡng |  Công thức làm món ăn |  Giới thiệu |  Liên hệ |

  Bản quyền thuộc về công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang.
  Địa chỉ website: http://www.clfish.com.
  Email: clfish@vnn.vn.
  Thiết kế bởi: pangafish.com.