Trang chủ                  
 Tin tức                    
 Quan hệ cổ đông         
 Sản phẩm chính     
 Sản phẩm                  
 Hàng giá trị gia tăng
 Hàng xuất sang Nga
 Qui trình nuôi cá     
 Qui trình chế biến     
 Thiết kế bao bì      
 Công thức làm món ăn
Giao hàng    
 T.Phần dinh dưỡng
 Giấy chứng nhận        
 HACCP                       
 Hình sản phẩm      
 Hình hội họp       
 Tài liệu Download
 Tài liệu tham khảo
 Sơ đồ website                
 Giới thiệu                  
 Liên hệ                
 
Liên Hệ Trực Tuyến
 
        (84) 76 3932 821
        (84) 76 3931 000
      clfish@vnn.vn
  
          Ms.Ngoc
  
          Ms.Qui
  
          Ms.Nhung

Đang truy cập
1
Lần truy cập thứ
7240682
 
 
 
   HACCP - GMP - SSOP    Top 10 Doanh nghiệp XK cá tra hàng đầu VN 5 tháng đầu năm   Giá xuất khẩu cá tra 4 tháng đầu năm có xu hướng tăng    Ngày 4/6 diễn ra Hội thảo Dự báo ngành thủy sản Việt Nam Visio 2011   An Giang: Giá cá tra tăng cao, người dân lại đào ao nuôi cá   

HACCP  (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT)

    01. Quyết định thành lập đội haccpv và phụ lục đính kèm
    02. Quyết định ban hành chương trình quản lý chất lượng theo haccpv cho mặt hàng Cá Tra-Cá Basa fillet đông lạnh
    03. Sơ đồ mặt bằng Công Ty Cổ Phần XNK TS Cửu Long An Giang
    04. Danh mục trang thiết bị máy móc Công Ty Cổ Phần XNK TS Cửu Long An Giang
    05. Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng Công Ty Cổ Phần XNK TS Cửu Long An Giang
    06. Sơ đồ qui trình công nghệ
    07. Bảng mô tả sản phẩm
    08. Qui trình công nghệ chế biến Cá Tra - Basa Fillet đông BLOCK
    09. Qui trình công nghệ chế biến Cá Tra - Basa Fillet đông IQF
    10. Bảng phân tích mối nguy
    11. Bảng tổng hợp xác định CCP
    12. Bảng tổng hợp kế hoạch haccp
    13. Kế hoạch thực hiện chương trình haccp
    14. Kế hoạch thẩm tra chương trình haccp
    15. Sửa lỗi kịp thời và lưu giữ hồ sơ
    16. Nhật ký NUOCA
    17. Phụ lục kế hoạch kiểm soát dư lượng các chất độc trong thủy sản nuôi

GMP  (GOOD MANUFACTORY PRACTICE)

    01. Sơ Đồ Qui Trình Công Nghệ
    02. GMP1  : Tiếp Nhận Nguyên Liệu
    03. GMP2  : Cất Tiết - Rửa 1
    04. GMP3  : Fillet - Rửa 2
    05. GMP4  : Lạng Da
    06. GMP5  : Chỉnh Hình
    07. GMP6  : Soi Ký Sinh Trùng
    08. GMP7  : Rửa 3 - Quay Thuốc - Phân Cơ, Loại - Cân 1
    09. GMP8  : Rửa 4 - Xếp Khuôn (BLOCK)
    10. GMP9  : Chờ Đông
    11. GMP10 : Cấp Đông
    12. GMP11 : Tách Khuôn - Mạ Băng - Tái Đông
    13. GMP12 : Cân 2 - Bao Gói
    14. GMP13 : Bảo Quản
    15. Tiêu Chuẩn Tiếp Nhận Nguyên Liệu Cá Tra - Cá Basa
    16. Tiêu Chuẩn Cá Tra và Basa Fillet Đông Lạnh
    17. Các Biểu Mẫu

SSOP  (SANITATION STANDRD OPERATING PROCEDURES)

    01. SSOP  1: An Toàn Của Nguồn Nước
    02. SSOP  2: An Toàn Của Nước Đá
    03. SSOP  3: Các Bề Mặt tiếp Xúc Với Sản Phẩm
    04. SSOP  4: Ngăn Ngừa Sự Nhiễm Chéo
    05. SSOP  5: Vệ Sinh Cá Nhân
    06. SSOP  6: Bảo Vệ Sản Phẩm Không Bị Nhiểm Bẩn
    07. SSOP  7: Sử Dụng Bảo Quản Hoá Chất
    08. SSOP  8: Sức Khỏe Công Nhân
    09. SSOP  9: Kiểm Soát Động Vật Gây Hại
    10. SSOP 10: Kiểm Soát Chất Thải
    11. Hành Động Khắc Phục Khi Có Sự Cố
    12. Bảng Hướng Dẫn Sử Dụng Chlorine
    13. Sơ Đồ Hệ Thống Xử Lý Nước Cấp
    14. Sơ Đồ Hệ Thống Phân Phối Nước
    15. Kế Hoạch Kiểm Soát Chất Lượng Nước
    16. Sơ Đồ Kiểm Soát Động Vật Gây Hại
    17. Kế Hoạch Diệt Động Vật Gây Hại
    18. Phụ Lục SSOP 1 Và 2
    19. Hướng dẫn lấy mẫu & kiểm tra Chlorine dư trong nước, nước đá
    20. Qui trình thực hiện vệ sinh mặt hàng cá tra - Cá Basa Fillet đông lạnh
    22. Các Biểu Mẫu
 

|Trang chủ |  Tin tức |  Tài liệu |  Sản phẩm chính |  Sản phẩm |  Hàng giá trị gia tăng |  Hàng xuất sang Nga |  Qui trình nuôi cá |

 | Qui trình chế biến |  Thiết kế bao bì |  Thành phần dinh dưỡng |  Công thức làm món ăn |  Giới thiệu |  Liên hệ |

Bản quyền thuộc về công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang.
Địa chỉ website: http://www.clfish.com.
Email: clfish@vnn.vn.
Thiết kế bởi: pangafish.com.