CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 -Fax: 84-76-932009 - Email: clfish@vnn.vn

 

 

QUI PHẠM VỆ SINH CHUẨN - SSOP

 

Mă số tài liệu : CL – SSOP

Ngày ban hành : 02/05/2007

Lần ban hành : 01

Số tu chỉnh : 02

Số trang : 16/33

 

SSOP 5 : VỆ SINH CÁ NHÂN

 

1 . YÊU CẦU :

-   Tất cả mọi người phải đảm bảo yêu cầu về vệ sinh cá nhân trước khi vào phân xưởng sản xuất.

-   Có đầy đủ các phương tiện rửa và khử trùng tay tại các vị trí thích hợp và trong t́nh trạng hoạt động tốt.

-   Có kế hoạch bảo tŕ thường xuyên các thiết bị rửa và khử trùng tay cũng như các thiết bị vệ sinh.

-   Tất cả nhân viên, công nhân tham gia trực tiếp trong phân xưởng sản xuất phải được học tập và nắm vững mục đích và phương pháp làm vệ sinh cá nhân, vệ sinh công nghiệp.

2 . ĐIỀU KIỆN HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY :

- Công nhân toàn bộ Công ty được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động ( BHLĐ ).

- Công ty có bố trí phương tiện rửa và khử trùng tay tại các lối vào nhà xưởng, khu vực vệ sinh công nhân và những nơi cần thiết khác trong phân xưởng.

- Trang bị đầy đủ các ṿi nước không vận hành bằng tay, có đủ số lượng phù hợp với công nhân.

- Có hướng dẫn phù hợp để nhắc nhở công nhân rửa tay trước khi vào phân xưởng sản xuất, vệ sinh giữa giờ.

- Bồn khử trùng ủng được bố trí tại khu vực rửa và khử trùng tay ngay trước khi vào phân xưởng sản xuất.

- Công ty có đội ngũ nhân viên đă được đào tạo để kiểm tra vệ sinh cá nhân tại mỗi lối ra vào phân xưởng, chỉ những công nhân đă có đầy đủ BHLĐ và đă được làm vệ sinh đúng qui định mới được vào phân xưởng.

- Khu vực vệ sinh được bố trí bên ngoài khu vực sản xuất, và cách biệt với pḥng sản xuất.

- Có pḥng thay BHLĐ cho nam, nữ riêng biệt; công nhân thành phẩm được bố trí pḥng thay BHLĐ, có giá treo BHLĐ.

- Pḥng thay BHLĐ có bố trí tủ đựng vật dụng, tư trang cho từng cá nhân; toàn bộ áo quần thường (không phải là BHLĐ) không được treo trên giá treo BHLĐ, phải được xếp gọn gàng ngăn nắp trong tủ cá nhân. Tuyệt đối nghiêm cấm cất giữ thức ăn trong tủ.

-       Công nhân khi vào phân xưởng sản xuất phải được trang bị đầy đủ BHLĐ. Khi có việc cần đi ra ngoài (kể cả khi đi vệ sinh) phải thay BHLĐ.

3 .CÁC THỦ TỤC CẦN TUÂN THỦ:

- Xà pḥng rửa tay là xà pḥng nước được lấy gián tiếp qua van.

- Đảm bảo luôn luôn có đủ xà pḥng và Chlorine để rửa và khử trùng tay.

- Nước dùng để khử trùng tay có nồng độ Chlorine : 10  ppm.

- Nước dùng để khử trùng ủng có nồng độ Chlorine: 100 ¸ 200 ppm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Số lượng nhà vệ sinh và bồn tiểu đầy đủ, phù hợp với số lượng của công nhân tại thời điểm đông nhất (nam riêng, nữ riêng).

- Tại nhà vệ sinh luôn luôn có phương tiện rửa tay và trang bị đủ xà pḥng và khăn lau tay.

- Mỗi pḥng vệ sinh cá nhân trang bị đầy đủ giấy vệ sinh, sọt rác.

- Nhà vệ sinh được làm vệ sinh và kiểm tra thường xuyên, không để xảy ra hiện tượng nghẹt và hư hỏng khác, làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

-  Tổ vệ sinh công nghiệp có nhiệm vụ làm vệ sinh, khử trùng và bổ sung vật dụng cho nhà vệ sinh.

- Thiết bị rửa và khử trùng tay, hệ thống nhà vệ sinh phải được kiểm tra và bảo tŕ mỗi ngày.

- Phải thực hiện các bước vệ sinh và khử trùng tay lại theo qui định khi tiếp xúc với bất kỳ vật dụng, chất gây nhiễm bẩn nào.

- Nhân viên, công nhân, khách tham quan… phải mặc đầy đủ BHLĐ theo qui định của Công ty, không được sơn móng tay, để móng tay dài, không mang đồ trang sức cá nhân, không sử dụng nước hoa, dầu thơm… khi vào xưởng.

- Trước khi vào phân xưởng sản xuất, công nhân phải thực hiện các bước vệ sinh, khử trùng tay theo qui định.

Các bước thực hiện rửa và khử trùng tay :  Trước khi vào xưởng sản xuất.

·    Bước 1 : Rửa nước sạch.

·    Bước 2 : Rửa xà pḥng, dùng xà pḥng rửa kỹ mặt trong và mặt ngoài từng ngón tay và kẽ ngón tay đến tận cổ tay.

·    Bước 3 : Rửa lại tay bằng nước sạch cho sạch xà pḥng.

·    Bước 4 : Nhúng ngập hai tay vào dung dịch Chlorine có nồng độ 10  ppm.

·    Bước 5:Rửa lại tay bằng nước sạch cho sạch Chlorine

·    Bước 6: Lau khô tay bằng khăn sạch.

·    Bước 7: Xịt cồn đều hai bàn tay.

4 . GIÁM SÁT VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM :

-       Đội trưởng, Tổ trưởng các đội có trách nhiệm triển khai quy phạm này.

-       Công nhân tại các đội có trách nhiệm làm đúng theo qui phạm này.

-   Nhân viên trực vệ sinh có trách nhiệm kiểm tra nhắc nhở công nhân thực hiện đúng theo qui phạm này.

- QC phụ trách sản xuất tại các đội có trách nhiệm giám sát vệ sinh cá nhân ngày 02 lần trước khi sản xuất. Kết quả kiểm tra ghi vào Biểu mẫu kiểm tra vệ sinh hàng ngày (Vệ sinh cá nhân)  (CL - SSOP - BM 04).

- Để đảm bảo rằng công nhân tham gia sản xuất không phải là nguồn lây nhiễm vi sinh cho sản phẩm, mỗi tuần 01 lần pḥng kiểm nghiệm Vi sinh của Công ty có lấy mẫu đại diện để kiểm tra vệ sinh cá nhân luân phiên theo từng khu vực ngay sau khi công nhân vệ sinh và khử trùng tay xong.

- Định kỳ 03 tháng một lần lấy mẫu vệ sinh công nghiệp gởi kiểm tại các cơ quan có thẩm quyền (Nafiqaved).

- Mọi bổ sung, sửa đổi qui phạm này phải được Ban Giám Đốc phê duyệt.

5 . HÀNH ĐỘNG SỬA CHỮA :     

-   QC tại các khu vực sản xuất, nhân viên trực vệ sinh khi phát hiện công nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các bước vệ sinh và khử trùng th́ tuyệt đối không cho vào phân xưởng sản xuất và yêu cầu thực hiện lại các bước vệ sinh đến khi đạt yêu cầu mới cho vào phân xưởng sản xuất.

-   Khi phát hiện thiết bị vệ sinh và khử trùng bị hỏng th́ báo ngay cho bộ phận kỹ thuật để sửa chữa ngay.

Pḥng Vi Sinh Công ty lấy mẫu kiểm tra vi sinh nhận định kết quả và tiến hành các biện pháp sửa chữa khi kết quả không đạt.

6 . THẨM TRA :

- Hồ sơ ghi chép việc thực hiện qui phạm này được Đội trưởng Đội HACCP hoặc Trưởng, Phó Ban điều hành sản xuất (thành viên Đội HACCP) thẩm tra.

- Các phiếu báo kết quả kiểm nghiệm Vi sinh của pḥng Vi sinh Công ty được Trưởng hoặc Phó pḥng Vi sinh thẩm tra.

7 . HỒ SƠ LƯU TRỮ :

-       Kế hoạch lấy mẫu kiểm tra tay công nhân kết quả ghi vào phiếu kiểm vi sinh.

-       Biểu mẫu kiểm tra vệ sinh hàng ngày (Vệ sinh cá nhân)  (CL - SSOP - BM 04).

Tất cả hồ sơ biểu mẫu ghi chép về việc thực hiện qui phạm này đă được thẩm tra phải được lưu trữ trong bộ hồ sơ SSOP của Công ty ít nhất là 02 năm.

                                                                                             Ngày 28/ 04 /2007

                                                                                      Người phê duyệt