CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 -Fax: 84-76-932009 - Email: clfish@vnn.vn

 

QUI PHẠM VỆ SINH CHUẨN - SSOP

 

Mă số tài liệu : CL – SSOP

Ngày ban hành : 02/05/2007

Lần ban hành : 01

Số tu chỉnh : 02

Số trang : 5/33

 

SSOP 2 : AN TOÀN CỦA NƯỚC ĐÁ

1 . YÊU CẦU :

-   Nước đá tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm phải đảm bảo an toàn.

-   Nước sử dụng trong sản xuất đá vảy phải đạt yêu cầu tiêu chuẩn 1329/2002/BYT/QĐ của Bộ Y Tế về tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống và chỉ thị số 98/83/EEC của Hội Đồng Liên Minh Châu Au về chất lượng nước dùng cho người.

2 . ĐIỀU KIỆN HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY :

-   Hiện tại phân xưởng có 02 hệ thống sản xuất đá vảy với công suất 22tấn/ ngày phục vụ cho toàn bộ quá tŕnh sản xuất của Công ty.   

-   Kho chứa đá vảy có bề mặt nhẵn, không thấm nước, kín, cách nhiệt, có ô cửa đóng kín tránh được khả năng gây nhiễm từ phía công nhân; dễ làm vệ sinh.

3 . CÁC THỦ TỤC CẦN TUÂN THỦ:

-   Nước dùng để sản xuất đá vảy phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh.

-   Thiết bị sản xuất nước đá vảy và chất lượng nước đá vảy phải được kiểm tra hàng ngày.

-   Các dụng cụ lấy đá vảy, dụng cụ chứa đựng và vận chuyển đá vảy phải chuyên dùng và được làm vệ sinh sạch sẽ vào đầu và cuối giờ sản xuất.

-   Kho đá vảy được làm vệ sinh một tuần một lần vào ngày nghỉ ca hoặc cuối ngày sản xuất.

-   Các bước làm vệ sinh kho đá vảy:

+ Bước 1: Dùng xà pḥng, bàn chải chuyên dụng chà rửa mặt trong, ngoài của kho đá vảy.

+ Bước 2:   Dùng nước sạch để rửa sạch xà pḥng.

+ Bước 3:   Dùng dung dịch Chlorine có nồng độ 100 ¸ 200 ppm tạt lên bề mặt vách kho, nền kho để khử trùng kho. Thời gian tiếp xúc khoảng  5 ¸ 10 phút .

+ Bước 4:   Sau đó phải được rửa thật sạch bằng nước uống được.

4 . GIÁM SÁT VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM :

- Tổ trưởng Tổ kỹ thuật máy có trách nhiệm triển khai qui phạm này.

-  Công nhân Tổ kỹ thuật máy có trách nhiệm làm đúng theo qui phạm này.

-  Nhân viên Tổ kỹ thuật máy kiểm tra t́nh trạng hoạt động của thiết bị sản xuất đá vảy mỗi ngày.

-  Nhân viên Tổ kỹ thuật được phân công làm vệ sinh có trách nhiệm thực hiện vệ sinh kho đá vảy theo các bước nêu trên.

-  QC được phân công kiểm tra lại t́nh trạng vệ sinh của hệ thống cung cấp nước và sản xuất nước đá vảy định ky ( mỗi tuần /  01 lần ) và sau mỗi lần làm vệ sinh.

-  Để đảm bảo an toàn nguồn nước đá vảy, pḥng Vi Sinh của Công ty lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh theo định kỳ ba tháng một lần tại các cơ quan có thẩm quyền (Nafiqaved).

-  Mặt khác pḥng Vi Sinh của Công ty lấy mẫu đá kiểm tra vi sinh mỗi tuần một lần.

-  Hàng ngày QC được phân công có trách nhiệm kiểm tra điều kiện vệ sinh của thiết bị, dụng cụ, chất lượng nước đá sản xuất mỗi ngày, dư lượng Chlorine trong nước dùng cho sản xuất đá vảy. Kết quả kiểm tra được ghi vào Báo cáo theo dơi xử lư  nước (CL - SSOP - BM 01), Báo cáo kiểm tra vệ sinh hệ thống xử lư nước & kho đá vảy  (CL - SSOP - BM 02). Tần suất : ngày / 01 lần.

-  Mọi bổ sung sửa đổi qui phạm này phải được Ban Giám Đốc phê duyệt.

5 . HÀNH ĐỘNG SỬA CHỮA :

- Pḥng Vi Sinh có trách nhiệm kiểm tra tuần / 01 lần và theo dơi kết quả phân tích mẫu nước đá vảy; nếu có vấn đề mất an toàn về nước đá vảy phải báo ngay với Đội trưởng hoặc đội phó Đội HACCP để t́m biện pháp khắc phục. Hành động sửa chữa được ghi chép trong nhật kư nước đá vảy.

- QC có trách nhiệm kiểm tra nồng độ Chlorine dư trong nước, nếu phát hiện nồng độ Chlorine dư trong nước dùng cho sản xuất đá vảy không đúng qui định th́ phải báo ngay cho người phụ trách vận hành hệ thống xử lư nước để điều chỉnh nồng độ Chlorine dư trong nước đến khi đạt yêu cầu.

- Nếu phát hiện quá tŕnh cung cấp nước và sản xuất nước đá có vấn đề, Công ty sẽ cho dừng sản xuất ngay. Xác định thời điểm xảy ra sự cố và cô lập lô hàng được sản xuất trong thời gian có sử dụng nước đá vảy đó cho tới khi phát hiện ra nguyên nhân gây mất an toàn đối với nguồn nước đá vảy và có biện pháp khắc phục để hệ thống trở lại hoạt động b́nh thường, đồng thời lấy mẫu kiểm tra sản phẩm, và chỉ xuất xưởng những sản phẩm đảm bảo chất lượng. Ghi chép sự cố vào nhật kư Nuoca.

6 . THẨM TRA :

- Các kết quả kiểm tra về an toàn nguồn nước đá vảy, nhật kư Nuoca được Đội trưởng Đội HACCP hoặc Trưởng, phó Ban điều hành sản xuất (thành viên đội HACCP) thẩm tra.

- Các phiếu báo kết quả kiểm nghiệm Hoá - Lư - Vi sinh của pḥng Vi sinh Công ty được Trưởng hoặc Phó pḥng Vi sinh thẩm tra.

7 . HỒ SƠ LƯU TRỮ:

-       Báo cáo theo dơi xử lư  nước (CL - SSOP - BM 01)

-       Báo cáo kiểm tra vệ sinh hệ thống xử lư nước & kho đá vảy  (CL - SSOP - BM 02).

-       Phiếu báo kết quả kiểm nghiệm Hoá - Lư - Vi sinh về an toàn nước đá.

-   Các biên bản về sự cố và hành động sửa chữa.

Tất cả hồ sơ biểu mẫu ghi chép việc thực hiện qui phạm này đă được thẩm tra phải được lưu trữ trong bộ hồ sơ SSOP của Công ty ít nhất là 02 năm.                                                                                                                         

                                                                                  

                                                                                             Ngày 28/ 04 /2007

                                                                                               Người phê duyệt