CL-FISH CORP

Factory : 90 Hung Vuong street,  My Qui Industrial Zone, Long Xuyen City, An Giang Province

Tel: (84)-76-931000  -  Fax : (84)-76-932446; (84)-76-932099

Email : clfish@vnn.vn

Website: http://www.clfish.com         

Specialized in: Farming, Processing  FRESH FROZEN  FIILETS OF  BASA  PANGASIUS  FISH ( Pangasius Bocourti, Pacific Dory); TRA  PANGASIUS FISH (Pangasius Hypophthalmus)

 

QUY TRNH THỰC HIỆN VỆ SINH ĐỐI VỚI MẶT HNG C FILLET ĐNG LẠNH

 

I.       VỆ SINH C NHN :

1. KHỬ V KHỬ TRNG TAY :

  ĐẦU CA :

Bước 1 : Rửa nước sạch.

Bước 2 : Rửa x phng.

Bước 3 : Rửa nước sạch.

Bước 4 : Nhng ngập hai tay vo Chorine c nồng độ 10 15 ppm.

Bước 5 : Lau kh tay bằng khăn sạch.

Bước 6 : Xịt cồn đều hai bn tay.

Bước 7 : Đeo găng tay " Nhng Chlorine nồng độ 20 30 ppm " Nước sạch.

  GIỮA CA : Tay đang mang bao tay. Tần Suất 2 giờ / lần.

Bước 1 : Rửa nước sạch.

Bước 2 : Nhng Chlorine nồng độ 20 30 ppm.

Bước 3 : Rửa nước sạch.

  CUỐI CA : Đối với găng tay

Bước 1 : Rửa nước sạch.

Bước 2 : Rửa x phng.

Bước 3 : Rửa nước sạch.

Bước 4 : Nhng ngập vo Chorine c nồng độ 20 30 ppm.

2. RỬA V KHỬ TRNG YẾM :

  ĐẦU CA :

Bước 1 : Chlorine c nồng độ 20 30 ppm.

Bước 2 : Rửa nước sạch.

   GIỮA CA : Tần Suất 2 giờ / lần.

Bước 1 : Rửa nước sạch.

Bước 2 : Chlorine c nồng độ 20 30 ppm.

Bước 3 : Rửa nước sạch.

   CUỐI CA :

Bước 1 : Rửa nước sạch.

Bước 2 : Rửa x phng.

Bước 3 : Rửa nước sạch.

Bước 4 : Chorine c nồng độ 20 30 ppm.

II.    DỤNG CỤ SẢN XUẤT : (Thau, rổ, thớt, dao, khun, bn, thng nhựa,..)

   ĐẦU CA :

Bước 1 : Rửa nước sạch.

Bước 2 : Rửa x phng.

Bước 3 : Rửa nước sạch.

Bước 4 : Chorine c nồng độ 100 200 ppm.

Bước 5 : Rửa nước sạch.

   GIỮA CA : Tần Suất 2 giờ / lần.

Bước 1 : Dọn hết vụn của sản phẩm cn tồn động trong dụng cụ.

Bước 2 : Rửa nước sạch.

    GIỮA CA : TRƯỚC KHI ĂN CƠM TRƯA :

Bước 1 : Dọn hết vụn của sản phẩm cn tồn động trong dụng cụ.

Bước 2 : Rửa nước sạch.

Bước 3 : Ngm cc dụng cụ vo Chlorine c nồng độ 100 200 ppm.

Bước 4 : Rửa nước sạch.

   CUỐI C:

Bước 1 : Dọn phế liệu cn tồn đọng trong dụng cụ.

Bước 2 : Xịt nước nng cho tri hết vụn của sản phẩm cn dnh lại trn dụng cụ.

Bước 3 : Dng x phng v lưới chuyn dng ch sạch cc vết bẩn bm trn dụng cụ.

Bước 4 : Rửa nước sạch.

Bước 5 : Nhng cc dụng cụ vo Chlorine c nồng độ 100 200 ppm (trừ cc dụng cụ được ngm qua đm).

III. TƯỜNG, CỬA, MN NHỰA :

   ĐẦU CA :

Bước 1 : Nước sạch.

Bước 2 : Chlorine nồng độ 100 200 ppm.

Bước 3 : Nước sạch.

   CUỐI CA :

Bước 1 : Nước sạch.

Bước 2 : X phng.

Bước 3 : Nước sạch.

Bước 4 : Chorine c nồng độ 100 200 ppm.

IV.  NỀN :

   ĐẦU CA :

Bước 1 : Nước sạch.

Bước 2 : Chlorine 100 200 ppm.

Bước 3 : Nước sạch.

   GIỮA CA :

                    Bước 1 : Nước sạch.

   CUỐI CA :

Bước 1 : Thu gom hết tạp chất.

Bước 2 : Nước sạch.

Bước 3 : Dng bn chải chuyn dng v x phng ch ln nền.

Bước 4 : Nước sạch.

Bước 5 : Chlorine 100 200 ppm.

 

                                                                                                              Ngy 28 / 04 / 2007

                                                                                                          Người ph duyệt