CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 -Fax: 84-76-932009 - Email: clfish@vnn.vn

 

 

KẾ HOẠCH DIỆT ĐỘNG VẬT GÂY HẠI

 

Mă số tài liệu : CL – KSĐV

Ngày ban hành : 02/05/2007

Lần ban hành : 01

Số tu chỉnh : 01

Số trang : 2/2

 

KẾ HOẠCH ĐẶT BẪY CHUỘT

 

1. Vị trí và số lượng bẫy:

            - Hệ thống bẫy của Công ty gồm 15 cái với 15 vị trí nằm xung quanh phân xưởng. Trong đó có 10 vị trí chính và 5 vị trí phụ.

            - Vị trí chính là vị trí nằm sát vách bao che của phân xưởng.        

- Vị trí phụ là vị trí nằm cách xa hơn.

- Vị trí bẫy được đánh số từ 1 đến 15 và được thể hiện như trên sơ đồ bẫy.

2. Kế hoạch đặt bẫy:

- Thời gian đặt bẫy: 3 lần/ Tuần vào 18.00 ngày Thứ 3, Thứ 5 và Chủ Nhật hàng tuần, thăm bẫy vào buổi sáng ngày hôm sau.

- Mồi sử dụng: Cá, thịt… thay đổi thường xuyên.

- Mỗi lần đặt bẫy là 5 vị trí tương ứng như trên sơ đồ bẫy chuột : gồm 3 vị trí chính (vị trí 4 ¸ 13) 2 vị trí phụ (1,2, 3, 14,15) .

- Vị trí đặt bẫy:

+ Ngày thứ 3:

Vị trí: 1, 4, 7, 10, 13

+ Ngày thứ 5:

Vị trí: 2, 5, 8, 11, 14

+ Ngày chủ nhật :

Vị trí: 3, 6, 9, 12, 15

- Người đặt bẫy: Tổ bảo vệ.

- Người kiểm tra: Tổ trưởng Tổ bảo vệ.

3. Hành động:

Sau mỗi lần đặt bẫy, nếu bẫy nào có chuột th́ :

- Giết chết rồi cho vào bọc nilông và đem bỏ ở băi rác công cộng.

- Bẫy phải được vệ sinh theo các bước sau :

Bước 1 : Rửa bằng nước sạch.

Bước 2 : Dùng bàn chải và xà pḥng chà rửa thật kỹ bẫy.

Bước 3 : Rửa nước sạch cho sạch xà pḥng.                 

4. Giám sát:  như đă nêu trong qui phạm vệ sinh SSOP 9.           

             

SỬ DỤNG ĐÈN DIỆT CÔN TRÙNG

 

- Hệ thống đèn diệt côn trùng của Công ty gồm 4 cái được đặt tại các cửa ra vào chính trong phân xưởng.

- Vị trí đèn diệt côn trùng được đánh số từ 1 đến 4 và được thể hiện như trên sơ đồ kiểm soát động vật gây hại.

- Sử dụng đèn diệt côn trùng trong phân xưởng trong suốt thời gian sản xuất.

- Hàng ngày phải kiểm tra hoạt động của đèn diệt côn trùng.

 

 

PHUN THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG

 

- Phun thuốc diệt côn trùng ngoài phân xưởng 2 lần/ Tháng.

- Người thực hiện : Tổ vệ sinh.

- Thuốc sử dụng để diệt côn trùng có nhăn hiệu là Crakdow.

 

 

                                                                                             Ngày 28/ 04 /2007      

                                                                                                                                                                                                              Người phê duyệt