CNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 -Fax: 84-76-932009 - Email: clfish@vnn.vn

 

 

QUI PHẠM VỆ SINH CHUẨN - SSOP

 

M số ti liệu : CL SSOP

Ngy ban hnh : 02/05/2007

Lần ban hnh : 01

Số tu chỉnh : 02

Số trang : 33/33

 

HƯỚNG DẪN PHA DUNG DỊCH CHLORINE CHUẨN

 

Nguyn tắc: Từ Chlorine bột tinh khiết c hoạt tnh 70%, pha thnh dung dịch chlorine chuẩn c nồng độ 50.000 ppm.

 

* Cch pha như sau:

Thể tch cần pha (thng nhựa):  100 lt

Lượng Chlorine tinh khiết cần dng (Hoạt tnh 70%): 100*50.000*100/70 =7.142.857mg = 7.142g = 7.1kg

  Vậy ta cho 7.1kg chlorine bột vo bể chứa 100 lt nước quậy cho tan thật đều ta được dung dịch chlorine chuẩn nồng độ 50.000 ppm

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DUNG DỊCH CHLORINE

 

Dng cốc đong nhựa c vạch mức định lượng cho sẳn, đong lượng dung dịch chlorine chuẩn pha vo bể nước c thể tch cần pha. Theo hướng dẫn sau:

I.                  KHỬ TRNG ỦNG

STT

KHU VỰC

Thể tch bể chứa (Lt)

Nồng độ dung dịch Chlorine cần pha (ppm)

Lượng dung dịch Chlorine chuẩn (ml)

1

Hồ nhng ủng khu vực Đội I

450 (Lt)

100 200 ppm

900ml 1800ml

2

Hồ nhng ủng khu vực Đội II

450 (Lt)

100 200 ppm

900ml 1800ml

3

Hồ nhng ủng khu vực Đội Xếp khun

650 (Lt)

100 200 ppm

1300ml 2600ml

4

Hồ nhng ủng khu vực Đội Thnh Phẩm

450 (Lt)

100 200 ppm

900ml 1800ml

  

 

 

 

 

 

II. VỆ SINH C NHN

STT

Cng đoạn

Thể tch bể chứa (Lt)

Nồng độ dung dịch Chlorine cần pha

(ppm)

Lượng dung dịch Chlorine chuẩn (ml)

1

Khử trng tay cng nhn

30 (Lt)

10 ppm

6 ml

2

Khử trng găng tay - yếm

30 (Lt)

10 ppm 15ppm

6 ml - 9 ml

 

 

 

 

 

 

 

Ngy 28/ 04 /2007

Người ph duyệt