CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 -Fax: 84-76-932009 - Email: clfish@vnn.vn

 

 

QUI PHẠM VỆ SINH CHUẨN - SSOP

 

Mă số tài liệu : CL – HDLMN

Ngày ban hành : 02/05/2007

Lần ban hành : 01

Số tu chỉnh : 01

Số trang : 1/1

 

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU & KIỂM TRA CHLORINE DƯ TRONG NƯỚC, NƯỚC ĐÁ

 

1.      Lấy mẫu và kiểm tra Chlorine dư trong nước :

-   Vị trí lấy mẫu : ṿi đầu nguồn (ṿi số 5), ṿi nước đầu nguồn trước khi đưa vào phân xưởng. Ṿi cuối nguồn (các ṿi trong phân xưởng sản xuất)

-    Tần suất lấy mẫu : lấy mẫu nước kiểm tra mỗi ngày/ lần.

-    Số lượng : mỗi ngày lấy 2 mẫu nước để kiểm tra.

* Các bước thực hiện :

-         Dùng cốc hoặc dụng cụ chứa đựng chuyên dùng để lấy nước ở vị trí cần lấy.

-         Cho khoảng 5 ml nước vào ống 1, đặt ống 1 vào phía bên trái của dụng cụ so màu.

-         Cho khoảng 5 ml nước vào ống 2 rồi cho thêm vào 01 gói bột thử Chlorine. Lắc đều và đặt 2 ống vào phía bên phải của dụng cụ so màu, đưa dụng cụ so màu dưới ánh sáng và nh́n vào các khe trên hộp. Quay đĩa màu cho đến khi màu ở hai khe giống nhau, đọc nồng độ Chlorine dư trên đĩa màu qua khoảng trống trên dụng cụ so màu.

-                   Thời gian hoàn thành công việc và đọc kết quả không quá 1 phút tính từ khi cho bột thử vào.

2.      Lấy mẫu và kiểm tra Chlorine dư trong nước dùng sản xuất đá vảy :

-         Vị trí lấy mẫu : lấy từ kho hoặc bồn chứa đá dùng trong quá tŕnh sản xuất.

-    Tần suất lấy mẫu : lấy mẫu nước đá kiểm tra mỗi ngày/ lần.

-    Số lượng : mỗi ngày lấy 1 mẫu nước đá để kiểm tra.

* Các bước thực hiện : Để đá vảy tan thành nước rồi thực hiện các bước giống như lấy mẫu kiểm tra Chlorine dư trong nước.

 

 

                                                                                             Ngày 28/ 04 /200707

                                                                                               Người phê duyệt