CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 -Fax: 84-76-932009 - Email: clfish@vnn.vn

 

 

QUI PHẠM VỆ SINH CHUẨN - SSOP

 

Mă số tài liệu : CL – SSOP

Ngày ban hành : 02/05/2007

Lần ban hành : 01

Số tu chỉnh : 02

Số trang : 31/33

 

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC KHI CÓ SỰ CỐ

          Khi có các sự cố xảy ra có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn cho sản phẩm, th́ phải tiến hành các hành động khắc phục sau :

1.      Sự cố về nhiệt độ :

Trường hợp có sự cố về điện, về máy móc thiết bị hay nhiệt độ bên ngoài phân xưởng quá cao làm cho nhiệt độ trong phân xưởng sản xuất    tăng lên ngoài phạm vi cho phép (20 ¸ 240C), th́ tiến hành các bước khắc phục sau:

- Tăng cường thêm nước đá để giảm nhiệt độ sản phẩm.

- Đẩy nhanh tiến độ sản xuất của công nhân, hạn chế thời gian sản phẩm nằm trên dây chuyền sản xuất.

2.      Sự cố về nước :

- Do trục trặc máy móc thiết bị, nước không đủ cung cấp cho sản xuất. Có 2 trường hợp:

+ Nếu thiếu nước ít: th́ tạm ngưng sản xuất, tăng cường nước đá để giảm nhiệt độ sản phẩm nhưng thời gian không quá 1 giờ.

+ Nếu thiếu nước nhiều: th́ phải ngưng sản xuất ngay.

- Nước bị nhiễm vi sinh vật:

+ Nhiễm vi sinh vật thông thường (không phải vi sinh vật gây bệnh):

·          Lần kiểm đầu tiên: cho niêm phong đầu van nước bị nhiễm, t́m nguyên nhân khắc phục. Sau đó cho kiểm vi sinh nước lại, khi nào đạt mới được mở niêm phong cho sử dụng lại b́nh thường.

·          Lần kiểm thứ hai: khi có kết quả kiểm nước không đạt, t́m và khắc phục các điểm bị ṛ rỉ trong hệ thống ống dẫn nước (nếu có); cho làm vệ sinh toàn bộ hệ thống xử lư nước và đường ống dẫn nước trong ngày nghỉ ca gần nhất; kiểm vi sinh lại (sản xuất vẫn duy tŕ).

·          Lần kiểm thứ ba: khi có kết quả kiểm nước không đạt, cho ngừng sản xuất; tiến hành vệ sinh toàn bộ hệ thống xử lư nước và đường ống dẫn nước. Sau đó khử trùng bằng dung dịch chlorine nồng độ 100 ¸ 200 ppm, thời gian ít nhất là 30 phút; rửa lại bằng nước sạch đến khi nồng độ chlorine dư trong nước không vượt quá 1ppm; lấy mẫu nước kiểm vi sinh lại, có kết quả đạt mới cho sản xuất lại.

+ Nhiễm vi sinh vật gây bệnh: khi có kết quả nước bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh, th́ lập tức cho ngừng sản xuất; tiến hành các bước làm vệ sinh và khử trùng đường ống dẫn nước như ở trên; kết quả tái kiểm vi sinh nước đạt mới cho sản xuất lại b́nh thường.

3. Sự cố về nước đá:

- Nước đá vảy được sản xuất tại Công ty từ nước sạch đă xử lư. Do đó, nếu kết quả kiểm vi sinh nước và nước đá không đạt th́ hệ thống sản xuất nước đá vảy cũng phải tiến hành các bước làm vệ sinh và khử trùng bao gồm: các đường ống dẫn nước vào; cối sản xuất đá vảy; bồn chứa đá vảy và các dụng cụ có liên quan.

* Các trường hợp có sự cố xảy ra đều phải được ghi biên bản sự cố và biên bản hành động khắc phục; lưu vào hồ sơ sản xuất của Xí Nghiệp thời hạn ít nhất là 02 năm.

 

                                                                                             Ngày 28/ 04 /2007

                                                                                               Người phê duyệt

 

                                      

 

                                                 Nguyễn Xuân Hải;i