CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009- Email: clfish@vnn.vn

 

 

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

 

Mă số tài liệu:CL–TCCS BASA

Ngày ban hành : 02/05/2007

Lần ban hành : 01

Số tu chỉnh : 02

Số trang : 1/1

 

TIÊU CHUẨN

CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU

 

I.      Đối tượng và phạm  vi áp dụng :

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng cho nguyên liệu là Cá Tra - Cá Basa được sản xuất tại Công Ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long An Giang.

 

II.     Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu :

(Dựa theo 28 TCN 117 : 1998)

1. Tiêu chuẩn cảm quan :

 

- Nguyên liệu phải c̣n tươi sống, không bị cấn dập, không có dấu hiệu bị bệnh hay dị tật.

- Đối với nguyên liệu là cá nuôi, phải khai thác từ các vùng nước nuôi đáp ứng được tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường và qui định về kiểm soát việc sử dụng thuốc kháng sinh, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Quá tŕnh vận chuyển và tiếp nhận nguyên liệu thủy sản phải tiến hành nhanh, liên tục. Thao tác bốc dỡ, vận chuyển phải nhẹ nhàng tránh làm cấn dập nguyên liệu.

- Đúng sai cỡ theo hợp đồng mua bán.

2. Tiêu chuẩn kháng sinh :

 

- Không được sử dụng thuốc kháng sinh thuộc danh mục hạn chế sử dụng trong ṿng 28 ngày trước khi thu hoạch để đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Mỗi lô nguyên liệu nhận vào Công ty phải kèm theo tờ cam kết và tờ khai xuất xứ nguyên liệu.

- Phiếu báo kết quả kiểm kháng sinh Chloramphenicol, Nitrofuran, Malachite green / Leuco Malachite green, Enrofloxacine/  Ciprofloxacine

 

Chỉ Tiêu

Mức chấp nhận

Chloramphenicol

Nitrofuran

Malachite green / Leuco Malachite green

Enrofloxacine / Ciprofloxacine*

Cấm

Cấm

Cấm

< 100ppb

 

( * ): Riêng đối vơi thị trường Mỹ, Bắc mỹ không cho phép

Ngày 28/ 04 /2007

            Người phê duyệt