CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009 - Email: clfish@vnn.vn

 

QUI PHẠM SẢN XUẤT - GMP

Cá Tra Và Cá Basa Fillet Đông Lạnh

Mă số tài liệu : CL – GMP

Ngày ban hành : 02/05/2007

Lần ban hành : 01

Số tu chỉnh : 02

Số trang : 21/30

 

GMP 9 : CHỜ ĐÔNG

 

1. QUI TR̀NH :

Đối với sản phẩm đông Block : cá sau khi xếp khuôn được chuyển vào kho chờ đông nếu chưa có tủ để cấp đông ngay. Thời gian chờ đông không quá 4 giờ nhiệt độ từ -10C ÷ 40C.

Đối với sản phẩm cấp đông IQF : bán thành phẩm sau khi rửa xong được cho vào túi PE và chuyển đến tủ đông để xếp cálên băng chuyền.

2. GIẢI THÍCH :

Giữ  cho chất lượng sản phẩm được an toàn và ổn định cho đến khi chuyển qua cấp đông.

3. CÁC THỦ TỤC CẦN TUÂN THỦ :

- Chỉ sử dụng nước sạch để phục vụ cho công đoạn này (tuân thủ theo SSOP 1).

- Chỉ sử dụng nước đá vảy được sản xuất từ nguồn nước sạch tại nhà máy để làm lạnh sản phẩm đối với sản phẩm đông băng chuyền (tuân thủ theo SSOP 2).

- Chỉ sử dụng những dụng cụ đă làm vệ sinh sạch sẽ theo phương pháp làm vệ sinh chuẩn của Công ty (tuân thủ theo SSOP 3).

- Dụng cụ sử dụng ở công đoạn này phải là dụng cụ chuyên dùng (tuân thủ theo SSOP 3).

- Công nhân phải làm vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ bảo hộ lao động trước khi tiếp xúc với sản phẩm (tuân thủ theo SSOP 4, SSOP 5).

- Trước và sau mỗi ngày làm việc công nhân nhận bán thành phẩm tại kho chờ đông phải làm vệ sinh sạch sẽ kho chờ đông, palet kê sản phẩm.

- Sản phẩm phải chất lên palet kê trong kho chờ đông.

- Nhiệt độ sản phẩm phải 150C trước khi đưa vào kho chờ đông.

- Hàng vào kho chờ đông trước phải được cấp đông trước.

- Kho chờ đông phải được sắp xếp ngăn nắp thứ tự.

- Thời gian chờ đông không quá 4 giờ, nhiệt độ kho chờ đông duy tŕ ổn định ở : -10C ÷ 40C.  

- Đưa sản phẩm vào và lấy ra khỏi kho chờ đông qua cửa nhỏ. Sau khi kết thúc quá tŕnh chờ đông sản phẩm được lấy ra chất lên xe và kéo qua khu cấp đông để chuẩn bị cấp đông sản phẩm.

-  Đối với sản phẩm cấp đông IQF : bán thành phẩm sau khi rửa xong được cho vào túi PE và chuyển đến tủ đông để xếp cálên băng chuyền.

4. GIÁM SÁT VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM :

- Ban điều hành sản xuất chịu trách nhiệm phân công, kiểm soát việc thực hiện qui phạm này.

- Đội trưởng, Ca trưởng, công nhân thành phẩm có trách nhiệm làm đúng theo qui phạm này.

- QC thành phẩm có trách nhiệm theo dơi giám sát việc thực hiện qui phạm này: kiểm tra nhiệt độ kho chờ đông, lượng hàng hoá nhập vào kho trước và sau khi chờ đông và các thông số kỹ thuật có liên quan. Kết quả giám sát được ghi vào biểu mẫu Báo cáo theo dơi công đoạn chờ đông (CL - GMP - BM 07).

 Tần suất kiểm tra : 01 giờ /  lần.

5. HÀNH ĐỘNG SỬA CHỮA :

- QC phụ trách công đoạn chờ đông kiểm tra nhiệt độ kho chờ đông nếu thấy không đạt yêu cầu (-1 ¸ 40C) th́ phải báo cho Tổ cơ điện khắc phục ngay. Trường hợp không thể khắc phục sự cố trong ngày, Tổ cơ điện phải báo cho Ban điều hành biết để điều hành sản xuất cho phù hợp với công suất cấp đông.

- QC phụ trách công đoạn chờ đông ở băng chuyền IQF kiểm tra nhiệt độ bồn chờ đông, nếu không đạt phải bổ sung thêm nước đá để đảm bảo chất lượng bán thành phẩm trong khi chờ đông.

6. THẨM TRA :

Hồ sơ ghi chép về việc thực hiện qui phạm này phải được Đội trưởng Đội HACCP hoặc Trưởng, Phó  Ban điều hành sản xuất (thành viên Đội HACCP thẩm tra).

7. HỒ SƠ LƯU TRỮ :

Tất cả hồ sơ có liên quan đến việc thực hiện qui phạm này đă được thẩm tra phải được lưu trữ trong bộ hồ sơ GMP của Công ty ít nhất 02 năm.     

                                                                                                           

                                                                                           Ngày 28 / 04 / 2007

                                                                                              Người phê duyệt

                                                                                                           

                                                   

 

 

                                                                                    Nguyễn Xuân Hải