CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 - Fax: 84-76-932009- Email: clfish@vnn.vn

 

QUI PHẠM SẢN XUẤT - GMP

Cá Tra Và Cá Basa Fillet Đông Lạnh

Mă số tài liệu : CL – GMP

Ngày ban hành : 02/05/2007

Lần ban hành : 01

Số tu chỉnh : 02

Số trang : 25/30

 

GMP 11 : TÁCH KHUÔN - MẠ BĂNG - TÁI ĐÔNG

 

1. QUI TR̀NH :

 Đối với sản phẩm đông Block sau khi cấp đông được chuyển qua khâu tách khuôn sau đó sản phẩm được bao gói.

Đối với sản phẩm đông IQF sau khi cấp đông sản phẩm được mạ băng nhiệt độ nước mạ băng -1 ¸ 40C, sau đó được tái đông.

2. GIẢI THÍCH :

- Tách khuôn lấy sản phẩm ra khỏi khuôn.

- Mạ băng để tạo giá trị thẩm mỹ cho sản phẩm, đồng thời hạn chế sự mất nước cho sản phẩm.

- Tái đông để nhiệt độ sản phẩm luôn đạt yêu cầu.

3. CÁC THỦ TỤC CẦN TUÂN THỦ :

- Chỉ sử dụng nước sạch lạnh có nhiệt độ -1 ¸ 40C để mạ băng sản phẩm (tuân thủ theo SSOP 1).

- Chỉ sử dụng nước đá vảy được sản xuất từ nguồn nước sạch tại nhà máy để làm lạnh nước mạ băng (tuân thủ theo SSOP 2).

- Chỉ sử dụng những dụng cụ đă làm vệ sinh sạch sẽ theo phương pháp làm vệ sinh chuẩn của Công ty (tuân thủ theo SSOP 3).

- Dụng cụ sử dụng ở công đoạn này phải là dụng cụ chuyên dùng (tuân thủ theo SSOP 3).

- Công nhân phải làm vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ bảo hộ lao động trước khi tiếp xúc với sản phẩm (tuân thủ theo SSOP 4, SSOP 5).

- Vào đầu ca sản xuất công nhân công đoạn tách khuôn phải làm vệ sinh sạch các dụng cụ phục vụ cho tách khuôn, xe vận chuyển, bàn tách khuôn, thùng đựng PE. Trong quá tŕnh tách khuôn tránh đập gơ mạnh làm bễ, găy sản phẩm. Thao tác cẩn thận tránh làm rơi sản phẩm xuống nền.

-   Hàng đông block th́ tách khuôn nguyên block; hàng đông rời th́ tách khuôn theo từng cở và từng miếng rời nhau ra. Tuyệt đối không được dính PE vào sản phẩm.

- Khi kết thúc công việc tách khuôn phải báo cho người trực vệ sinh dọn dẹp sạch không để PE và các mảnh vụn sản phẩm quá lâu trong khu vực tách khuôn.                          

- Đối với sản phẩm đông IQF sau khi mạ băng phải được tái đông ngay để nhiệt độ trung tâm sản phẩm đạt £  -180C.

 

4. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ BIỂU MẪU GIÁM SÁT :

- Ban điều hành sản xuất chịu trách nhiệm phân công, kiểm soát việc thực hiện qui phạm này.

- Đội trưởng, Ca trưởng, công nhân thành phẩm có trách nhiệm làm đúng theo qui phạm này.

- QC thành phẩm có trách nhiệm theo dơi giám sát việc thực hiện qui phạm này: kiểm tra thao tác tách khuôn, nhiệt độ nước mạ băng, thời gian bao gói và các thông số kỹ thuật có liên quan. Kết quả giám sát được ghi vào Báo cáo theo dơi công đoạn cấp đông - bao gói  (CL  - GMP - BM 08).

Tần suất kiểm tra nhiệt độ : 30 phút / lần.

5. HÀNH ĐỘNG SỬA CHỮA :

Trường hợp QC phụ trách công đoạn bao gói kiểm tra % mạ băng nếu không đạt hoặc lớp băng trên bề mặt không đều:

- Đối với sản phẩm IQF cấp đông băng chuyền: điều chỉnh lại tốc độ của băng chuyền chạy qua bồn mạ băng để đảm bảo đủ % mạ băng.

6. THẨM TRA :

Hồ sơ ghi chép về việc thực hiện qui phạm này phải được Đội trưởng Đội HACCP hoặc Trưởng, Phó Ban điều hành sản xuất (thành viên Đội HACCP) thẩm tra.

7. HỒ SƠ LƯU TRỮ :

Tất cả hồ sơ có liên quan đến việc thực hiện qui phạm này đă được thẩm tra phải được lưu trữ trong bộ hồ sơ GMP của Công ty ít nhất 02 năm.

 

                                                                                           Ngày 28 / 04 / 2007

                                                                                              Người phê duyệt

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Xuân Hải