CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TS CỬU LONG - AN GIANG

Tel: 84-76-931000 - Fax 84-76-932009 - Email: clfish@vnn.vn

 

QUI PHẠM SẢN XUẤT - GMP

Cá Tra Và Cá Basa Fillet Đông Lạnh

Mă số tài liệu : CL – GMP

Ngày ban hành : 02/05/2007

Lần ban hành : 01

Số tu chỉnh : 02

Số trang : 23/24 

 

GMP 10 : CẤP ĐÔNG

 

1. QUI TR̀NH :

Đối với sản phẩm đông Block : cá sau khi xếp khuôn hoặc sau khi chờ đông được đưa vào cấp đông bằng tủ đông tiếp xúc hoặc tủ đông gió, thời gian cấp đông không quá 3 giờ.

Đối với sản phẩm đông IQF được cấp đông bằng băng chuyền phẳng. Thời gian cấp đông khoảng 30 ¸ 45 phút tùy theo kích cỡ của miếng cá, nhiệt độ trung tâm sản phẩm phải đạt £ -18oC.

2. GIẢI THÍCH :

Giữ cho chất lượng sản phẩm được ổn định, ức chế sự phát triển của vi sinh vật. 

3. CÁC THỦ TỤC CẦN TUÂN THỦ :

- Chỉ sử dụng nước sạch để phục vụ cho công đoạn này (tuân thủ theo SSOP 1).

- Chỉ sử dụng những dụng cụ đă làm vệ sinh sạch sẽ theo phương pháp làm vệ sinh chuẩn của Công ty (tuân thủ theo SSOP 3).

- Dụng cụ sử dụng ở công đoạn này phải là dụng cụ chuyên dùng (tuân thủ theo SSOP 3).

- Công nhân phải làm vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ bảo hộ lao động trước khi tiếp xúc với sản phẩm (tuân thủ theo SSOP 4, SSOP 5).

- Vào đầu ca sản xuất, người trực máy phải làm vệ sinh sạch các tủ cấp đông và chạy trước khoảng 15 phút cho các tấm lắc ráo, bám tuyết nhẹ. Khi đó ta cho sản phẩm vào cấp đông.

- QC thành phẩm phải xem xét hàng trong kho chờ đông có đủ để cấp đông không. Tránh trường hợp không đủ hàng để cấp đông một lần mà phải vô tủ cấp đông nhiều lần làm thất thoát nhiệt, ảnh hưởng tới quá tŕnh cấp đông.

- Khi ra tủ nếu có những khuôn yếu độ trong tủ th́ được chuyển lên các tấm lắc trên cùng, những khuôn hàng mới đưa vào cấp đông được để ở các tấm lắc phía dưới.

- Công nhân kéo khuôn ra vào tủ đông không được dùng các vật cứng xeo cạy các khuôn khi ra tủ.

- Thời gian cấp đông £ 3 giờ, nhiệt độ trung tâm sản phẩm £ -18oC.

- Khuôn đưa vào tủ cấp đông phải đồng dạng, làm bằng vật liệu không rỉ.

- Đối với sản phẩm cấp đông băng chuyền IQF khi nhiệt độ tủ đạt £ -35oC mới cho sản phẩm vào cấp đông. Sản phẩm xếp lên băng chuyền cấp đông phải cùng cỡ loại, khi xếp lên băng chuyền phải vuốt miếng cá cho phẳng để đảm bảo tính thẩm mỹ của miếng cá sau cấp đông. Thời gian cấp đông khoảng 30 ¸ 45 phút tùy theo kích cỡ của miếng cá.

4. GIÁM SÁT VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM :

- Ban điều hành sản xuất chịu trách nhiệm phân công, kiểm soát việc thực hiện qui phạm này.

- Đội trưởng, Ca trưởng, công nhân thành phẩm có trách nhiệm làm đúng theo qui phạm này.

- QC thành phẩm có trách nhiệm theo dơi giám sát việc thực hiện qui phạm này: kiểm tra nhiệt độ tủ đông, nhiệt độ tâm sản phẩm, thời gian cấp đông và các thông số kỹ thuật khác có liên quan. Kết quả giám sát được ghi vào biểu mẫu Báo cáo theo dơi công đoạn cấp đông - bao gói  (CL  - GMP - BM 08).

Tần suất kiểm tra nhiệt độ : 30 phút / lần.

5. HÀNH ĐỘNG SỬA CHỮA :

- QC thành phẩm nếu thấy thời gian cấp đông quá qui định (> 3 giờ) th́ phải báo cho người trực máy điều chỉnh cho thời gian cấp đông đạt yêu cầu.

- Đối với ssản phẩm cấp đông băng chuyền, nếu sản phẩm không đạt yêu cầu thẩm mỹ phải xả đông ngay và cho cấp đông lại. Nếu sản phẩm không đạt độ th́ phải cấp đông lại và điều chỉnh tốc độ băng chuyền cho thích hợp .

6. THẨM TRA :

Hồ sơ giám sát việc thực hiện qui phạm này phải được Đội trưởng Đội HACCP hoặc Trưởng, Phó Ban điều hành – QC (thành viên Đội HACCP) thẩm tra.

7. HỒ SƠ LƯU TRỮ :

Tất cả hồ sơ liên quan đến việc thực hiện qui phạm này đă được thẩm tra phải được lưu trữ trong bộ hồ sơ GMP của Công ty ít nhất 02 năm.

 

                                                                                           Ngày 28 / 04 / 2007

                                                                                              Người phê duyệt

 

 

 

                                                                                             Nguyễn Xuân Hải